2106084477 Κλεισθένους 35, Αγία Παρασκευή dealauto2010@hotmail.com

 

Πιστοποιητικά Καταλληλότητας

Ως ανυψωτικά μηχανήματα ορίζονται όλα εκείνα τα μηχανήματα ασυνεχούς λειτουργίας που προορίζονται για ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΥΑ15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) όλα τα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται ως ανυψωτικά χρειάζονται πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Παρακάτω παραθέτουμε τα είδη των μηχανημάτων που εκδίδουμε πιστοποιητικό καταλληλότητας: